Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie oceniające realizację oraz funkcjonowanie nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Ocena realizacji oraz funkcjonowanie nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych były głównymi tematami spotkania, przedstawicieli rządu, kierownictwa Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz właścicieli i prezesów klubów piłkarskich Ekstraklasy, które odbyło się w dniu 12 stycznia br.

W debacie, koncentrującej się na skutecznym zapewnieniu bezpieczeństwa na stadionach uczestniczyli m.in. Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, prezes PZPN Grzegorz Lato oraz prezes Ekstraklasy Andrzej Rusko. Celem spotkania było wskazanie najważniejszych problemów klubów związanych z wdrażaniem nowej ustawy, w tym w szczególności stworzenia systemu identyfikacji kibiców przez Ekstraklasę oraz nakreślenie zasad współpracy między klubami a stroną rządową. Zgodnie z ustawą obiekty wykorzystywane do prowadzenia rozgrywek meczów piłki nożnej w ramach ligi zawodowej mają być wyposażane w elektroniczny system identyfikacji osób, zbudowany zgodnie z zasadami określonymi przez właściwy związek sportowy w porozumieniu z podmiotem zarządzającym tymi rozgrywkami.

Minister Rapacki podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa na polskich stadionach jest jednym z priorytetów resortu, lecz aby go osiągnšć, niezbędna jest ścisła koordynacja zadań między wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami - zarówno instytucjami państwowymi, jak i Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz klubami. Zaznaczył, że uchwalona w 2009 r. ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych daje organizatorom meczów narzędzia do skutecznej walki z chuliganami stadionowymi, konieczne jest jednak konsekwentne egzekwowanie jej zapisów. Eliminacja agresywnych zachowań ze stadionów, praca wychowawcza i profilaktyczna z kibicami oraz przyjazne nastawienie Policji ma sprawić, że Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 będą świętem radości i sportu.

Minister Adam Giersz stwierdził, że dla sprawnej organizacji Euro 2012 bardzo ważna jest działalność klubów i wypracowane jednolitych standardów wdrażania zakazów stadionowych. Minister Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę na szansę skutecznego egzekwowania zakazów stadionowych w postaci tzw. dozoru elektronicznego, który umożliwia śledzenie danej osoby w czasie rzeczywistym. Minister zapowiedział także, że sądy 24 godzinne będą skupiały się m.in. na sądzeniu chuliganów stadionowych.

Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk podkreślił, że działania Policji zmierzają do bardziej przyjaznego i otwartego podejścia do kibiców, opierającego się na zasadzie 3 x T (Troska - Tolerancja - Tłumienie). Komendant poinformował zebranych o trwających szkoleniach spottersów oraz działającej w Policji bazie zawierającej dane osób objętych zakazem stadionowym. Zgodnie z zapowiedziami strony rządowej oraz kierownictwa PZPN-u spotkanie zapoczątkowało szeroką debatę nad najważniejszymi problemami polskiej piłki oraz aspektami przygotowań do Euro 2012.

(źródło: MSWiA)

Powrót na górę strony