Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

W dniu 12 bm. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która ma zapewnić m.in. bezpieczny przebieg EURO 2012. Za jej przyjęciem było 277 posłów, przeciwnych było 135, a 2 wstrzymało się od głosowania.

Posłowie wprowadzili nowe rodzaje kar za przestępstwa związane z burdami na meczach. I tak, za wnoszenie lub posiadanie na meczach alkoholu grozić będzie kara ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 2 tys. zł. Za wnoszenie materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów, grozić będzie grzywna, ograniczenie wolności albo od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Wdarcie się na teren, na którym rozgrywane są mecze, będzie karane grzywną, ograniczeniem wolności albo karą więzienia do 3 lat. Za rzucanie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie będzie grozić grzywna, ograniczenie wolności albo do 2 lat więzienia (taka sama kara czeka tego, kto naruszy nietykalność członka służby porządkowej). Kara grzywny, ograniczenia wolności lub więzienia od 3 miesięcy do 5 lat będzie grozić sprawcom wymienionych czynów, jeśli zakryją oni twarz w celu uniemożliwienia rozpoznania. Wobec ukaranych za wykroczenia podczas imprezy sportowej, sąd będzie orzekał od 2 do 6 lat tzw. zakazu stadionowego, który będzie połączony z obowiązkiem stawiania się na komisariacie policji w czasie meczu (co ma na celu lepsze egzekwowanie istniejącego zakazu). Ponadto zakaz ten obejmie teraz także zagraniczne mecze danego klubu lub reprezentacji Polski. Spiker zawodów sportowych, który sprowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu, będzie podlegał grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Na stadionach piłkarskich ma być wprowadzony jednolity elektroniczny system identyfikacji osób. Gromadzone dane obejm imię, nazwisko i PESEL, a gdy go nie nadano numer dokumentu tożsamości. Z identyfikacją osób wchodzących na stadion łączyć się będzie już samo kupno biletów. Kibic będzie musiał okazać przy tym swój dokument tożsamości. Osobie z zakazem stadionowym lub klubowym bilet nie będzie sprzedany. Sprzedaż biletów na mecze piłkarskie będzie prowadzona jedynie na miejsca siedzące. Ustawa zakłada, że organizatorzy meczów piłki nożnej i innych imprez "podwyższonego ryzyka" muszą utrwalać ich przebieg. W drodze rozporządzenia mają być określone m.in. wymagania techniczne dla urządzeń, umożliwiające wykorzystanie obrazu i dźwięku w postępowaniu wobec zakłócających porządek. Zgodnie z regulacją, to organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, odpowiada za szkody (obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia), które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Gminna lub Miejska, Straż Pożarna oraz służba zdrowia "w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy". Organizator takiej imprezy musi ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Ustawa ma wejść w życie 1 sierpnia br., tak aby na EURO 2012 skutecznie już działała. - Projekt daje gwarancję, że polskie stadiony będą bezpieczne - mówił wcześniej szef MSWiA Grzegorz Schetyna. Najwięcej dyskusji parlamentarzystów wywołał zapis o możliwości sprzedaży alkoholu podczas imprez. Przyjęto, że sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów, w tym piwa, zawierających nie więcej niż 4,5 proc. alkoholu, może odbywać się na imprezach masowych, z wyłączeniem tych o podwyższonym ryzyku, tylko w wyznaczonych miejscach i jedynie przez podmioty posiadające zezwolenie. Szczegóły mają znaleźć się w rozporządzeniu Rady Ministrów. Odrzucono poprawkę PiS, które było za skreśleniem tego przepisu i tym samym za pełnym zakazem sprzedaży alkoholu na imprezach masowych.(źródło: TVN24.pl)

W dniu 9 lutego br. Komendant Główny Policji zatwierdził Raport "Bezpieczeństwo imprez masowych" za rok 2008.