Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie kierownictwa PZPN z Ekstraklasą

Głównym tematem spotkania kierownictwa PZPN z Ekstraklasą, które odbyło się 29 stycznia w Warszawie, było ujednolicenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa podczas meczów na stadionach piłkarskich. Dokonano oceny działań delegatów związkowych w jesiennej rundzie rozgrywek sezonu 2008-2009, powołano również wspólny zespół roboczy ds. widowni, w składzie którego będą reprezentowani zarówno przedstawiciele PZPN jak i Ekstraklasy S.A.

Główny cel prac tego zespołu to skatalogowanie znaków, symboli oraz treści haseł wywieszanych przez kibiców podczas meczów rozgrywek szczebla centralnego (Ekstraklasa, I i II liga). Prezes Rudolf Bugdoł zaproponował, aby w składzie Wydziału ds. Bezpieczeństwa znalazł się także przedstawiciel Spółki. Kierownictwo Ekstraklasy S.A. zobowiązało się do przedstawienia swojego kandydata do tego gremium w najbliższych dniach. Prezes Andrzej Rusko zwrócił szczególną uwagę na konieczność ujednolicenia działań delegatów meczowych w zwalczaniu ksenofobii we wszelkich jej przejawach. Podkreślił również potrzebę bezwzględnego nakładania na winnych sankcji zarówno przez organy jurysdykcyjne PZPN, jak i spółki Ekstraklasa. Następne spotkanie zaplanowano na 21 lutego br. w trakcie szkolenia delegatów meczowych szczebla centralnego i kierowników ds. bezpieczeństwa wszystkich klubów Ekstraklasy oraz I i II ligi. Związek reprezentowali: Rudolf Bugdoł (wiceprezes ds. organizacyjnych), Andrzej Bińkowski (przewodniczący Wydziału ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich), Wojciech Petkowicz (Rzecznik Dyscyplinarny PZPN), Artur Jędrych (przewodniczący Wydziału Dyscypliny), Krzysztof Malinowski (przewodniczący Związkowego Trybunału Piłkarskiego) i Mirosław Starczewski (sekretarz Wydziału ds. Bezpieczeństwa). Ze strony Ekstraklasy S.A. w spotkaniu udział wzięli Andrzej Rusko (prezes zarządu Spółki) i Bogdan Basałaj (dyrektor wykonawczy).

Powrót na górę strony