Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja w Londynie

W dniach 5-8 grudnia 2005 r. delegacja polskiej Policji brała udział w konferencji na temat zwalczania naruszeń porządku w związku z międzynarodowymi meczami piłkarskimi, która odbyła się w Londynie.

W konferencji brali udział przedstawiciele punktów kontaktowych ds. meczów piłkarskich lub wydziałów policji czy departamentów MSW zajmujących się tymi kwestiami – w sumie 63 osoby z 30 krajów.

Obecni byli też przedstawiciele UEFA oraz Rady Europy. Organizatorami konferencji było brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Wydział Policji Brytyjskiej ds. Meczów Piłkarskich. (United Kingdom Football Policing Unit).

Podczas spotkania poruszano przede wszystkim kwestię współpracy policyjnej i wymiany informacji dotyczącej bezpieczeństwa międzynarodowych spotkań piłkarskich. Prezentowana była ponadto sytuacja dotyczącą stadionowego chuligaństwa w poszczególnych krajach oraz metod walki z tym groźnym zjawiskiem.

Przedstawiciel Głównego Sztabu Policji KGP wygłosił wystąpienie na temat raportu o bezpieczeństwie imprez masowych w Polsce w 2004 r. oraz ogólnej sytuacji dotyczącej naruszeń porządku w związku z imprezami sportowymi w naszym kraju. W prezentacji przedstawiono rys historyczny dotyczący zjawiska chuligaństwa i jego eskalacji w Polsce , a także obecną sytuację w świetle danych statystycznych i analizy wydarzeń. Pokazane zostały także problemy z którymi musi borykać się Policja działając na polu bezpieczeństwa imprez masowych (brak współpracy i współodpowiedzialności podmiotów zajmujących się piłką nożną, bardzo zły stan infrastruktury stadionowej, bardzo wysoki stopień agresji piłkarskich chuliganów i ich skrajnie antagonistyczne nastawienie wobec funkcjonariuszy). Wystąpienie zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem.

Wśród uczestników konferencji dominował pogląd, że spotkanie okazało się bardzo konstruktywne, przede wszystkim dzięki wymianie doświadczeń, które można będzie wcielić w życie, zacieśnieniu współpracy oraz wspólnemu stworzeniu nowych inicjatyw, które będą kontynuowane na forum europejskim. Wszyscy zgodzili się, że kolejne tego typu konferencje czy seminaria należy organizować w przyszłości.

Powrót na górę strony