Bez pirotechniki na stadionach - Aktualności - Krajowy Punkt Informacyjny ds. Imprez Sportowych

Aktualności

Bez pirotechniki na stadionach

W dniach 10-12 kwietnia br. w Serocku odbyło się seminarium warsztatowe UEFA na temat używania pirotechniki przez kibiców piłki nożnej. UEFA wysłała jasny komunikat do środowiska piłkarskiego: na stadionach piłkarskich nie ma miejsca dla pirotechniki. Raport przygotowany przez niezależnych międzynarodowych ekspertów wykazał, że użycie pirotechniki na stadionach generuje poważne ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa uczestników imprez sportowych.

Tezy raportu zostały zaprezentowane przez dr. Toma Smitha, który koordynował badania. W trakcie trzydniowego seminarium omówiono ponadto strategie i taktyki prewencji oraz reakcji w odniesieniu do produkcji, transportu, wnoszenia na stadion i odpalania pirotechniki. Szczegółowej analizie poddano różne typy środków pirotechnicznych, które w większości przypadków wykazują duże podobieństwo do materiałów wybuchowych. Eksperci zaprezentowali znaczną liczbę przykładów, które dowodzą, że pirotechnika jest szkodliwa dla ludzi (kibiców, stewardów, piłkarzy), prowadząc do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach nawet do utraty kończyn i śmierci.

W seminarium wzięło udział blisko 200 osób z całego kraju. Byli to przedstawiciele klubów piłkarskich szczebla centralnego, funkcjonariusze Policji odpowiedzialni za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz zaproszeni goście. Uczestnicy brali czynny udział w dyskusji za pomocą elektronicznych urządzeń do głosowania. W jednym z głosowań przytłaczająca większość (88%) opowiedziała się za całkowitym zakazem użycia pirotechniki na stadionach piłkarskich, a zaledwie 9% głosowało za dopuszczeniem kontrolowanego użycia.

Wydarzenie miało charakter pilotażowy i tego typu spotkania będą orgnizowane również w innych krajach zrzeszonych w UEFA, gdzie występuje problem używania środków pirotechnicznych na stadionach.

Za organizacyjną stronę wydarzenia odpowiadał Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN.

źródło: pzpn.pl