Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Imprez Masowych został utworzony 16 lutego 2005 r. w strukturze Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Z dniem 1 czerwca 2010 roku został on przemianowany na Krajowy Punkt Informacyjny ds. Imprez Sportowych, co podkreśla charakter realizowanych zadań.

Powstanie punktu jest także zgodne z wytycznymi rezolucji Rady Unii Europejskiej z 25 kwietnia 2002 r., która rekomenduje stworzenie tego typu instytucji w krajach członkowskich UE. Według rezolucji takie punkty mają pozwolić na wymianę informacji dotyczących międzynarodowych meczów piłkarskich i tym samym pozwolić na zapobieganie incydentom o charakterze chuligańskim i zwalczanie ich.

Głównym zadaniem KPI jest realizacja zapisów Rozdziału 37 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.

Do zadań realizowanych przez Krajowy Punkt Informacyjny należy:

  • gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
  • prowadzenie bazy informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
  • opracowywanie analiz informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
  • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie, o którym mowa w pkt 1-3
Powrót na górę strony